. Ratkaisukeskeinen työnohjaus | Kuva & Coaching Oy HELSINKI
Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on voimavarakeskeistä jossa menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana ja keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä miten asiakas voi tavoitteensa saavuttaa.


Työnohjaus on oman työn ja työtapojen tutkimista. Se on kuuntelua ja keskustelua, avointa dialogia, joka lähtee aina asiakkaan tarpeista käsin. Työnohjaaja ei anna neuvoja, vaan auttaa asiakasta itse löytämään omat voimavaransa. Parhaimmillaan uusi näkökulma vanhaa asiaa löytyy yllättävänkin pian.

Valokuvakorttien käyttäminen työnohjauksessa on inspiroivaa, koska kuvan katsominen herättää tunteita, ohi ”järkiperäisen” ajattelun. Syntyy uusia oivalluksia ja päästään eteenpäin jumiutuneestakin tilanteesta.

Omakuva työnohjauksessa laajentaa asiakkaan havainnointia omasta työroolistaan käsin. Kuka olen työssäni? Kätkeydynkö työroolini taakse vai olenko oma itseni? Kun asiakas tekee työnohjauksessa omakuvansa ja kirjoittaa kuvastaan ja tavoitteistaan, se on myös luova prosessi joka syventää omaa kokemusta. Ja kuvaan voi aina palata takaisin.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus sopii yksilö- sekä ryhmätyöskentelyyn ja kestoltaan se voi olla muutamasta kerrasta pariin vuoteen. Jokaisella on lupa pysähtyä hetkeksi tutkimaan itseään ja työnsä perustehtävää. Ja edetä pienin askelin tavoitteen kirkastamiseksi.

Soita ja kysy lisää, vastaan mielelläni!

Palautetta asiakkailta

 “Tämä työnohjaus johdatteli ajattelemaan asioita enemmän itsen ja omien tunteiden kannalta kuin perinteinen työnohjaus.”

”Työnohjaus ja kuvatyöskentely on antanut minulle paljon. Olen saanut punaisia lankoja hankalia tilanteita varten esimiehenä toimimisessa. Esimiestaidot ja rohkeus kasvaneet.”

“Työnohjauksessa voi poistaa mielessä olleen vaivaavan asian tai saada uuden näkökulman asiaan. Siellä oppii itsestään. On myös hyvä tavata kollegoitaan.”

“Valokuvan käyttö toi luovuutta asioiden käsittelyyn ja nosti esiin uusia näkökulmia.”

“Kuvan käyttö toimi hyvin omien jumien ja ajatuslukkojen aukaisijana - vei tapaamisten välillä prosesseihin ja auttoi minua eteenpäin. Hyvää oli, ettei tarvinnut aina sanallisesti selitellä ongelmiaan, vaan kuva toimi välineenä - tai jotenkin vaan auttoi – tykkäsin!”

“Kuva kirvoitti ja johdatteii keskusteluja ja sai pohtimaan asioita.”